CICI OTROŠKI PLESI so namenjeni otrokom v predšolskem obdobju, kjer skozi pravljice, zgodbice s pomočjo različnih metod vodenja, spoznavajo osnovne oblike gibanja, svoje telo, glasbo in ples.

V tem obdobju od 4 – 6 let razvijamo, spodbujamo pri otroku pozornost, motivacijo, medvrstniške odnose, gibanje, učinek skupine.
Ples pa vpliva na
• psihomotorični razvoj( zavedanje telesa, prostora, časa, uporabo energije, odnose med telesom…)
• miselni razvoj (otroci so aktvino vključeni v proces)

• socialni in čustveni razvoj (gibanje omogoča socializacijo, lažje vzpostavljanje stikov)